Natuurlijk Licht

Light Art Collection - Meke Vrienten

Heb je er al eens bij stilgestaan dat je dagelijkse omgeving voortdurend wordt verlicht door apparaten?
Meke Vrienten bouwde dit 'monument' met meer dan 40 alledaagse voorwerpen als een ode aan de lampen die zo'n belangrijk onderdeel vormen van ons dagelijks leven, maar die we vaak niet eens opmerken. Natuurlijk Licht kan ook beschouwd worden als een kritiek. Deze lampen staan immers symbool voor massaconsumptie en de onverschillige manier waarop we met onze omgeving omgaan.

Epeestraat (Marollenlift)

50.838001578755, 4.3511413847252

accessible PMR